Kapłani i historia parafii

Historia Parafii

Parafia pw. Św. Jadwigi w Gleśnie

Historia Parafii i kościoła pw. św. Jadwigi w Gleśnie

Pierwszy kościół w Gleśnie został najprawdopodobniej ufundowany przez Książąt Wielkopolskich już w XIII wieku tj. w 1418 r. jako kościół murowany.

Najstarsze zapiski stanowiące dowód istnienia parafii pochodzą z 1653 r. z wizytacji Kanonika Kamieńskiego ks. Stanisława Trebnica i dowodzą, że kościół w Gleśnie był budowlą solidną, murowaną z cegły, nie posiadającą wieży. Dzwony znajdowały się w drewnianej dzwonnicy wzniesionej obok kościoła. Rządcą parafii w 1653 r. był ks. Adam Sadkowski.

Kościół w Gleśnie miał szczęście do hojnych fundatorów. Na szczególną uwagę zasługują rodziny: Smoguleckich, Grabskich i Raczyńskich. W 1747 r. nastąpiła rozbudowa kościoła gotyckiego. Dobudowano dwie  kaplice kryte miedzią ufundowane przez Kazimierza i Konstancję Korytowskich.

W 1923 roku kościół ten rozebrano a na jego miejscu wybudowano obecną świątynię. Proboszczem parafii w tamtym czasie był ks. Ignacy Kowalski. Budowę  kościoła zakończono w 1924 r. dzięki fundatorom Emilii i Mieczysławowi Chłapowskich właścicieli Glesna oraz parafian. Poświęcenia kościoła dokonał 19 października 1924 r.  ks. dziekan nakielski Rabowski Ludwik a  Konsekrowany przez ks. biskupa Antoniego Laubnitza w 1925 r.

Obecny kościół został zaprojektowany przez poznańskiego architekta Rogera Sławskiego w stylu neobarokowym. Składa się z nawy głównej i dwóch naw bocznych. W prezbiterium znajduje się ołtarz główny i tabernakulum. W nadstawie ołtarzowej umieszczono obraz Św. Jadwigi Śląskiej ur. W 1174 r. w Bawarii, patronki kościoła oraz figury pochodzące ze starego kościoła. Krzyż w kruchcie też jest ze starego kościoła.

Boczne ołtarze zostały wykonane po II wojnie światowej przez ludowych rzeźbiarzy: Gładycha z Byszek pod  Chodzieżą i Topora z Wyrzyska.

W roku 2010 parafia p.w. św. Jadwigi w Gleśnie liczyła 1500 wiernych. Do parafii należą wsie: Glesno, Gleszczonek, Auguścin, Marynka, Ruda, Bagdad, Bielawy Nowe, Konstantynowo, Masłowo i  część wiosek: Kościerzyn Wielki, Kraczki, Liszkówko. Parafia należy do Dekanatu Wyrzyskiego i Diecezji Bydgoskiej.

Odpust parafialny odbywa się bardzo uroczyście zawsze w niedzielę

 o godz. 12.00 blisko daty 16 października.

 

Proboszczowie

 

1913 – 1932  Ks. Ignacy Kowalski

1932 – 1939  Ks. Stanisław Grzęda

1946 – 1973  Ks. Henryk Sych

1973 – 1986  Ks. Roman Wróblewski

1986 – 2014  Ks. Alfons Nowaczyk

2014 – 2020  Ks. Waldemar Ćwik

2020 – 2022  Ks. Aleksander Kozakowski

2022 –             Ks. Marek Kostecki