Sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu Świętym i bramą otwierającą drogę do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: ”Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę  w słowie.

Jest pierwszym i najważniejszym sakramentem. Chrystus Pan poucza: ”Jeśli ktoś się nie odrodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego”.

Wskazania dla rodziców przed chrztem świętym dziecka:

 • rodzice mają obowiązek zgłosić dziecko w biurze parafialnym przynajmniej dwa tygodnie przed chrztem, aby omówić sprawy związane z udzieleniem chrztu;
 • dla dziecka rodzice wybierają chrzestnych, którzy powinni posiadać dojrzałość do spełnienia swego zadania, posiadać przynależność do Kościoła Katolickiego i prowadzić życie zgodnie z wiarą.

Chrzestnymi nie mogą być:

 • osoby żyjące bez ślubu kościelnego
 • młodzież nie uczęszczająca na katechizację

Do przyjęcia zadania chrzestnych mogą być dopuszczeni ci, którzy:

 • zostali wyznaczeni przez przyjmującego chrzest, lub jego rodziców, lub tego kto ich zastępuje i posiada wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 • ukończyli 16 lat;
 • są katolikami bierzmowanymi, przyjęli już sakrament Eucharystii, prowadzą życie zgodne z wiara i odpowiadające funkcji jaką maja pełnić;
 • są wolni od jakichkolwiek kar kanonicznych;
 • nie są ojcem lub matką przyjmującego chrzest;
 • chrzczony nie należący do katolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolickim i to jedynie jako świadek chrztu;
 • osoby niepraktykujące, osoby żyjące ze sobą bez ślubu kościelnego, a także młodzież nie uczęszczająca na katechizację, nie mogą być rodzicami chrzestnymi dziecka.

Rodzice przedłożą następujące dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego;
 • dane personalne chrzestnych;
 • zaświadczenia stwierdzające, że chrzestni są osobami wierzącymi i praktykującymi. Zaświadczenie takie wystawia proboszcz parafii, w której mieszkają chrzestni;
 • w przypadku młodzieży uczącej się, która ma pełnić rolę rodziców chrzestnych, należy przedstawić aktualne zaświadczenie o uczęszczaniu na katechizację.