Pogrzeb chrześcijański

Wszystkie sakramenty, a zwłaszcza sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, miały na celu ostatnią Paschę dziecka Bożego, która przez śmierć wprowadza je do życia w Królestwie niebieskim. Wówczas spełnia się to, co wyznajemy w wierze i nadziei: „Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie”.

Przed powiadomieniem innych o uroczystościach pogrzebowych, należy ustalić dzień i godzinę w biurze parafialnym lub telefonicznie z Ks. Proboszczem – tel. 601 823 257