Sakrament uzdrowienia

Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu”.

  • Obowiązek troski o posługę sakramentalną wobec osób obłożnie chorych i osób w podeszłym wieku, spoczywa na osobach im najbliższych: rodzinie, prawnych opiekunach, sąsiadach. Winna ona obejmować umożliwienie im skorzystania z sakramentu pokuty, Komunii świętej i namaszczenia chorych, zwłaszcza przed Bożym Narodzeniem i świętami Wielkanocnymi.
  • Sakramentu chorych udzielamy na każde wezwanie.
  • Z posługą sakramentalną do chorych udaję się w każdy pierwszy piątek miesiąca od godz. 8.30
  • Chorych można zgłaszać w biurze parafialnym lub zakrystii.
  • Pragnę Was, kochani Parafianie, uwrażliwić na to, byście brali pod uwagę potrzeby religijne Waszych chorych i nie zwlekali z zaproszeniem kapłana  z posługą sakramentalną. Niestety zdarza się, że przychodzę z posługą wówczas, gdy osoba podeszła w latach nie potrafi należycie wyspowiadać się i w pełni świadomie przyjąć namaszczenie chorych i Komunię świętą.
  • Przy okazji – by nie wzbudzić niepotrzebnych lęków – pamiętajmy, że wizyta kapłana nie jest „ostatnią posługą”, ale ma na celu duchowe pokrzepienie i podźwignięcie człowieka.
  • Kapłana przyjmujemy w pomieszczeniu, w którym znajduje się stół nakryty białym obrusem, na którym umieszczony jest krzyż i świece.